ساخت مهد کودک در بیمارستان با استفاده از سازه پیش ساخته ال ای اف بیمارستان 15 خرداد

 

 

مشخصات سازه :

متراژ 70 متر - 50 متر  - 40 متر - 120 متر   

وزن کلی سازه :  8100 کیلوگرم        

 60% کمتر نسبت به اسکلت سازه بتونی      

50% کمتر نسبت به سازه فلزی

اجرای کامل تمام دیواره داخلی و پارتیشن بندی

اجرای دیواره بیرونی و قاب پنجره

اتصال به فونداسیون و استفاده از فضای مفید بدون پرتی کار

زمان اجرای کار ده روز

 

بیمارستان 15 خرداد 

بیمارستان 15 خرداد

بیمارستان 15 خرداد

بیمارستان 15 خرداد

بیمارستان 15 خرداد

بیمارستان 15 خرداد

بیمارستان 15 خرداد

بیمارستان 15 خرداد

بیمارستان 15 خرداد

 

 

 

 

 

 .