توضیحات کوتاه درباره پروژه را در این قسمت وارد نمایید

 ساختمان اداری در موسسه رازی

مونتاژ سازه ال اس اف در محل ساخت ساختمان

 

دیوار های ساخته شده و اماده نصب

شروع نصب دیوار ها بر روی ساختمان

 

اتمام نصب دیوار ها به صورت کامل