ساخت ساختمان دو طبقه مسکونی بر روی بام طبقه اول ساختمان با استفاده از سازه پیش ساخته ال اس اف واقع در نیاوران

 

ساخت ساختمان دو طبقه مسکونی بر روی بام طبقه اول ساختمان با استفاده از سازه پیش ساخته ال اس اف واقع در نیاوران

این ساختمان با استفاده از سازه پیش ساخته ال اس اف در دو طبقه و بر روی بام یک ساختمان یک طبقه واقع در مجموعه کاخ سعد آباد ساخته شده .

نمای ساختمان سنگ طبیعی می باشد .