ایین نامه و تاییده سازه ال اس اف LSF

 

آیین نامه های مرجع سازه LSF

 

آیین نامه های سازه ال اس اف  که در تمام کشورهای جهان برای طراحی و اجرای سازه های سرد نورد شده و سیستم ساختمانی LSF مورد استناد قرار می گیرند همگی بر مبنای آیین نامه های AISI قرار دارند که مطابق با شرایط حاکم در هر یک از آن کشورها از لحاظ شرایط جوی و جغرافیایی و شرایط اقلیمی گوناگون به روز رسانی شده و تغییراتی بر آن ها اعمال می گردد.

آیین نامه AS/NZ 4600 در استرالیا و نیوزلند و آیین نامه های BS 5990 ,BS 5950 و CSI در بریتانیا و Euro Code III در اروپا و آیین نامه های ژاپن و افریقای جنوبی و هند برای طراحی و اجرای سازه های سرد نورد و سیستم ساختمانی LSF از جمله آیین نامه های مشابه هستند. انجمن تولید کنندگان استاد SSMA نیز همه ساله استاندارد مقاطع را منتشر می کند که تمام تولید کنندگان مقاطع سیستم ساختمانی LSF مؤظف هستند تولیدات خود را بر مبنای آن ارایه نمایند.

 

 

   آیین نامه بین المللی با محوریت AISI

   نشریه ض ۶۰۸ (آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد) مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی

   نشریه ۶۱۲ (آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد بخش سازه ای) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

   نشریه ۶۱۳ (آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد بخش غیر سازه ای) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

   آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ایران

   مبحث ۱۹ ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی

   مبحث ۶ ساختمان – بارهای وارده بر ساختمان

   مبحث ۱۰ ساختمان – طراحی و اجرای ساختمان های فولادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.