مجری ساخت سازه lsf

شرکت فنی مهندسی بهناد سازه مجری ساخت سازه lsf کار خود را در زمینه سازه های پیش ساخته ال اس اف LSF و ویلا های چوبی مدرن از سال ۱۳۸۸ آغاز نموده است و در راستای فعالیت عمرانی تا کنون ارائه گر پروژه های موفق بوده است . شرکت بهناد ارتا ویرا با بهره گیری از توان فنی تیم طراحی , اجرایی و با بکارگیری ازمهندسین دانش آموخته و مجری ساخت سازه lsf آشنا به روشهای مدرن جهان و نیز برخورداری از تمامی امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پروژه های انبوه سازی، تجاری،مسکونی ، اداری ، سوله سازی و … ارائه دهد.

صنعت ساختمان در جهان در حدود صد تا صدوده سال قدمت دارد و شروع آن به زماني برمي گردد كه اولين تيرهاي بتوني به صورت T شكل، توليد صنعتي شده و قطعات بتونی با اشكال مختلف در مقياس صنعتي توليد شد.

اگر تكنولوژي ساختمان را به معني وارد شدن صنعت در ساختمان سازي بگيريم، از حدود سال۴۷ تكنولوژي ساختمان وارد ايران شد و اوج آن زماني بود كه ساختمان سازي به صورت شهرک سازي در بعضي از شهرهاي بزرگ مثل اصفهان (مجتمع ذوب آهن)، اهواز، تبريز، تهران و برخي ديگر از شهرها شروع شد. اين صنعت بيشتر از كشورهاي اروپايي مانند آلمان، هلند، انگليس و فنلاند به ايران وارد شد.

تكنولوژي سازه هاي پيش ساخته سبک

تنوع تكنولوژی های ساختمان بسيار زياد است و هر كدام ويژگي ها و قاعدتا محدوديت هاي خاص خود را دارند. سيستم سازه هاي پيش ساخته سبک را حدود ۳۴ سال پيش يك آمريكايی ابداع كرد. مرحلة صنعتي شدن آن ۵ تا ۶ سال به طول انجاميد. عمده ترين شركت هايی كه در دنيا اين تكنولوژی را به كار می گيرند، شركت E.V.G اتريش و شركت های ۳D Panel و RAM در آمريكا می باشند. توجه زياد صنايع اروپايی به تكنولوژی سازه های پيش ساخته سبک به خاطر مشكلاتی بود كه در ساير تكنولوژی های پيش ساخته وجود داشت. به طور مثال تكنولوژی Large Panel با وجود سرعت بالا و كارخانه ای بودن آن، با مشكل ضعف اتصالات روبروست و همچنين وزن سنگين ساختمان يك معضل جدي در اين تكنولوژی به شمار می رود. حمل ونقل قطعات سنگين بتوني ، اين فرآيندها را دشوار مي كند. در زلزله ای كه چند سال پيش در تركيه اتفاق افتاد، ساختمان های زيادي كه در آنها از تكنولوژي Large Panel استفاده شده بود به دليل ضعف اتصالات تخريب شدند.

در تكنولوژی سازه های پيش ساخته سبک ، اتصالات به صورت يكپارچه است (ديوار به ديوار، سقف به ديوار و ديوار به پي). بر خلاف روش Large Panel كه اتصالات به صورت كام و زبانه است، در روش سازه های پيش ساخته سبك، اتصالات به صورت جوش نقطه ای است و به جاي اينكه ابتدا قطعات سنگين بتن در كارخانه ساخته شده و بعد به هم متصل شوند، ابتدا سازه به صورت شبكه های ميلگردي كه بين آنها(بين دو شبكه ميلگرد) يك لايه فوم پلی استايرن قرار می گيرد ساخته می شود و پانل های سبك در محل احداث ساختمان به فنداسيون جوش داده می شود و همچنين ديوارها و سقف به هم جوش داده می شوند و ساختمان با پانل های سبک برپا می شود. سپس در همان محل ديوارها و سقف و محل، اتصالات به صورت همزمان بتن پاشي می شوند. بتن از طريق پمپ ، با فشار هوا به پانل ها پاشيده می شود كه اصطلاحاً آن را “شات كريت” گويند.

اين روش باعث يكپارچگي در اتصالات شده، استحكام و پايداري ساختمان را در مقابل نيروهاي ديناميكي حاصل از زلزله يا طوفان افزايش می دهد.

بنابراين دليل انتخاب روش سازه های پيش ساخته سبک استفاده از امتيازات برتر آن نسبت به ساير تكنولوژيهای پيش ساخته موجود است كه هنوز هم از اين مزايا برخوردار است.

البته همانند صنايع ديگر، در اين صنعت هم ممكن است نوآوری هايي در دنيا ديده شود. اما با توجه به شرايط اقليمی ، فرهنگي و اجتماعی ، روش سازه های پيش ساخته سبک ، مناسبترين روش براي ايران تشخيص داده شده است. به طور مثال تكنولوژی های جديد قيمت مسكن را خيلي بالا می برند كه اين با نياز اغلب مردم ما به خانه های ارزان قيمت سازگار نيست ولي روش سازه هاي پيش ساخته سبک قيمت را بالا نمی برد.

ويژگی های مهم روش سازه های پيش ساخته سبک

الف) مقاومت در برابر زلزله

در مناطق زلزله خيز مانند ايران، يكي از پارامترهاي مهم در ساختمان سازی كاهش وزن ساختمان است. چرا كه نيروهاي زلزله با وزن ساختمان نسبت مستقيم دارد. بنابراين تكنولوژي انتخاب شده بايد داراي جهت گيری كاهش وزن باشد. بر خلاف شيوه سازه های پيش ساخته سبك در ساير سيستم های پيش ساخته ديگر، اتصالاتشان اكثراً به صورت مفصلی و لولايی است و داراي وزن سنگين هستند. تنها در اين روش است كه با ۸ سانتيمتر بتن می توان نيروهاي ساختمان ۴ طبقه را در طبقه همكف تحمل كرد. وزن نهايي ساختمان با اين روش، نسبت به روش های پيش ساخته ديگر و همچنين ساختمان های بتنی ، ۲۵ درصد كاهش می يابد؛ يعنی در هنگام زلزله ۲۵ درصد نيروی كمتر به ساختمان وارد می شود. امروزه سبک سازی ساختمان يكي از شعارهاي اصلي در صنعت مسكن است.

ب) انعطاف پذيري در توليد و امكان حفظ جلوه های معماري اسلامی و ايرانی

مسأله مهم ديگر در صنعت ساختمان حفظ ملاک های فرهنگی و جلوه های معماری اسلامی و ايرانی در طراحی و نماسازی ساختمان هاست . انحناهای موجود در گنبدهای مساجد، نقش و نگارهای ايراني و اسليمی و ساير موارد از نشانه های معماری اسلامی و ايرانی است كه در روش سازه ها پيش ساخته سبک می توان آنها را حفظ كرد . چرا كه می توان پانل های سبک مورد استفاده را به هر طرح دلخواه درآورد و پس از نصب آنها در محل خود، بتن پاشي روی آنها انجام داد. روش سازه های پيش ساخته سبک ، حتي ساخت گنبدهای بزرگ را كه به دليل زيادی وزن ، دشوار است آسان تر می كند چرا كه در اين روش وزن سازه ها بسيار كاهش می يابد در حالی كه مقاومت و استحكام آنها بالاتر می رود.

ج) ايمني در ساختمان

بحث ايمنی ، از مهمترين مسائل صنعت ساختمان است چرا كه با سلامتي انسان ها سر و كار دارد. در ساختمانهای سنتی چون ستون ها و اسكلت فلزی ، قسمت اعظم بار ساختمان را تحمل می كنند. با كنار رفتن يك تير يا ستون ، كل ساختمان به طور ناگهاني فرو می ريزد. در روش سازه های پيش ساخته سبک چون به جای استفاده از اسكلت فلزی ، از شبكه های ميلگردی كه در تمام سطوح ديوارها توزيع شده اند استفاده می شود ، فروريزی ناگهانی پيش نمی آيد . چرا كه اتصالات و مواضع تحمل بار به صورت يكپارچه در تمام ساختمان وجود دارند.

د) صرفه جويي های ملي و ساير مزايای ناشی از كاربرد روش سازه ها پيش ساخته سبک

اگر به صرفه جويی هايی كه كوچک به نظر مي رسند، در مقياس ملي نگاه كنيم، به ارقام بالايی تبديل می شوند كه می تواند نقشي حياتی در رشد و شكوفايی كشور ايفا كند. در زير به مزايای ناشی از كاربرد تكنولوژی سازه های پيش ساخته سبک در صنعت ساختمان اشاره می شود:

از محدوديت های روش سازه های پيش ساخته سبک آن است كه فعلاً اين روش تنها تا ۴ طبقه در كشور قابل انجام است. البته در دنيا تا ۸ طبقه نيز از آن استفاده شده است.

۱- كاهش متوسط ميزان كاربرد ميلگرد فولاد از ۳۸ كيلوگرم در ساختمان های Large Panel و ساختمان سنتی به ۳۴ كيلوگرم در روش سازه های پيش ساخته سبک

۲- كاهش استفاده از سيمان در هزينه های تمام شده ساختمان

۳- ده درصد كاهش در هزينة تمام شده ساختمان

۴- كاهش وزن ساختمان (بطور مثال فقط در بحث استفاده از فولاد ۱۲ كيلوگرم در هر متر مربع زيربنا، كاهش وزن ديده می شود)

۵- كاهش زمان برگشت سرمايه از حدود ۲ سال در شيوه سنتي به ۵ الي ۶ ماه در روش سازه های پيش ساخته سبک

۶- كاهش ضايعات مواد اوليه و استفاده بهتر از منابع ملی

۷- صرفه جويي در مصرف انرژي (به دليل عايق بودن ديوارها ، ناشي از كاربرد پل استايرن در پانل ها)

۸- افزايش عمر ساختمان و افزايش استحكام آن

۹- ايمنی بيشتر ساختمان در برابر زلزله

۱۰- كاهش ميزان آلودگي هاي صوتی محيط