ضوابط آئین نامه سازه ال اس اف :

 

 


در مناطق با خطر نسبی کم ؛متوسط و زیاد (مطابق آئین نامه 2800 ایران (استفاده از این سیستم سازه ای به عنوان قاب ساختمانی ساده به همراه دیوار برشی بتن مسلح حداکثر در پنج طبقه یا ارتفاع 18 متر از تراز پایه بلامانع است.

استفاده از این سیستم درمناطق با خطر نسبی کم متوسط و زیاد مطابق آئین نامه 2800 ایران تا حداکثر دو طبقه یا ارتفاع 20/7 متر از تراز پایه با اجرای مهاربندی قطری بلامانع است.


به کارگیری این سیستم در مناطق لرزه خیز با خطر نسبی بسیار زیاد ( مطابق ائین نامه 2800 ایران ) مجاز نیست.


به کارگیری حداکثر دهانه 5 متر و حداکثر ارتفاع ناخالص (با احتساب ضخامت سقف) 3.60 متر برای هر طبقه دراین سیستم مجاز است.


طراحی کلیه اجزاء و اتصالات براساس استاندارد های AISI و طرح سازه ای و لرزه ای آن براساس آئین نامه IBC2003 ASCE 7-05  و ویرایش های بعد از آن انجام گیرد.

کنترل سازه در مقابل بارباد برمبنای مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ششم و با در نظر گرفتن سیستم مقاوم در مقابل بارجانبی ناشی از زلزله که در بندهای 1 و 2 آورده شده است انجام شود.

رعایت محدودیت حداکثر بارزنده و مرده به ترتیب 250 کیلوگرم بر متر مربع و 350 کیلوگرم بر متر مربع برای سقف ها الزامی است.

رعایت مشخصات فولاد سرد نورد شده براساس استاندارد ASTM الزامی است.

 رعایت ضوابط فصل 21 آئین نامه ACI 318-05 ویرایش های پس از آن برای طراحی دیوارهای برشی بتن مسلح الزامی است

تامین ضوابط دیافراگم صلب برای کلیه سقف ها الزامی است.

کلیه اتصالات اعضای قائم به اعضای افقی می باید به گونه ای باشند که یک پارچگی اعضا در ارتفاع سازه تامین شود

ضوابط مربوط به اجزاء اتصالی شامل پیچ خودکار پیچ و مهره می بایستی مطابق آئین نامه AISC و استاندارد AISI تامین شود.

درصورت استفاده از اتصالات جوشی رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضا سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آئین نامه های AISC و AWS الزامی است.

سقف سازه ای این سیستم متشکل از تیرچه فلزی و دال بتن مسلح فوقانی به صورت مقطع مرکب است که می باید بر مبنای ضوابط مقاطع مرکب آئین نامه  و دال های بتن مسلح بر مبنای آئین نامه ACI شود.

به کارگیری مصالح بنایی در دیوارهای خارجی و داخلی مجاز نیست حداکثر وزن متر مربع سطح دیوار تمام شده در جداکننده های داخلی نبایستی بیشتر از 50 کیلوگرم بر متر مربع ودردیوارهای خارجی نبایستی بیشتر از 100کیلوگرم بر مترمربع باشد.


لازم است تمهیدات لازم به منظور عدم مشارکت پانل های غیر باربر و جداکننده ها در سختی جانبی سازه صورت پذیرد 


لازم است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.


کلیه مصالح و اجزاء دراین سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام ، خوردگی ، زیست محیطی و غیره می بایستی بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتر بین المللی شناخته شده و مورد تایید به کار گرفته شود.

الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان رعایت شود.

درصورتی که عایق حرارتی به صورت پرکننده اجرا شود بایدنوع و ضخامت عایق مقاومت حرارتی موردنیاز را تامین کند

به منظور کاهش اثر پل حرارتی لازم حد فاصل وادارها (stud) و لایه خارجی جداره با نوعی عایق حرارتی متراکم پر شود

لازم است ملاحظات کامل هوابندی در جداره های داخلی و خارجی بازشو ها و هم چنین محل نصب اجزاء اتصالی نظیر پیچ و مهره باتوجه به اقلیم مورد نظر و نیز خطر میعان به عمل آید .
 

رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان درخصوص حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق وهمچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظرگرفتن ابعاد ساختمان کاربردی و وظیفه عملکردی اجزای ساختمانی الزامی است.

صدابندیهوابرجداکنندهبینواحدهایمستقلوپیوستهخارجیساختمانوصدابندی سقف بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین شود.

اخذ گواهی نامه فنی برای محصول تولیدی پس از راه اندازی خط تولید کارخانه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

 نتیجه گیری:
 
استفاده از فناوری ال اس اف جهت سهولت در ساخت و ساز مختلف به منظور ایجاد آسایش و امنیت بیشتر و صرفه جویی در هزینه و اتلاف انرژی بوده و استفاده از سیستم سنتی در امر ساخت و ساز جوابگوی نیاز جامعه نبوده و استفاده از فناوری در این بخش اجتناب ناپذیر می باشد

روش نوینی که در صنعت ساختمان مطرح است سیستم های ساختمانی با پتانسیل های تولید صنعتی و پیش ساختگی می باشد که نیاز های کمی و کیفی صنعت ساختمان سازی را می تواند براورده نماید.

سیستم سازه سبک پیش ساخته ال اس اف که نه تنها امکان تولید صنعتی و پیش ساختگی آن وجود دارد بلکه بعلت سبک بودن سیستم در هنگام زمین لرزه آسیب پذیری ساختمان ها را به حداقل می رساند

میزان وزن کل ساختمان در سیستم LSF در مقایسه با سیستم بتن مسلح 72. درصد و در مقایسه با سیستم فلزی 58.7 درصد کاهش می یابد میزان وزن اسکلت ساختمان در سیستم LSFدر مقایسه با سیستم بتن مسلح 72.4 درصد و در مقایسه با سیستم فلزی 55.8 درصد کاهش می یابد میزان مقدار بتن مصرفی در سیستم LSF  در مقایسه با سیستم بتن مسلح 78.9 درصد و درمقایسه با سیستم فلزی 56.0 درصد کاهش می یابد میزان مقدار فولاد و آرماتور مصرفی در سیستم LSF در مقایسه با سیستم بتن مسلح 24.5 درصد و درمقایسه با سیستم فلزی 54.3 درصد کاهش می یابد.

 

 


 

جهت کسب اطلاع از بیشتر با ما تماس بگیرید

 

تلفن تماس : 46030338      مدیر فروش : 6654526-0912

 

 

.